Золочівська громада
Харківська область, Богодухівський район

Проводиться конкурсний відбір виконавця робіт з підготовки лотів та проведення земельних торгів.

Дата: 24.02.2021 16:05
Кількість переглядів: 219

 Золочівська селищна рада (Організатор земельних торгів) відповідно до статей 122, 135, 136 Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з рішенням VI сесії Золочівської селищної ради VIII скликання «Про затвердження переліку земельних ділянок, право оренди на які може бути реалізовано на земельних торгах та оголошення конкурсу з визначення виконавця робіт з підготовки лотів та проведення земельних торгів» № 363 від 23.02.2021 року проводить відбір виконавця робіт з підготовки лотів та проведення земельних торгів з реалізації права оренди наступних земельних ділянок:

Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), землі сільськогосподарського призначення:

 

 1. 6322655100:06:005:1827 площею 10,4421 га;
 2. 6322655100:06:005:1855 площею 4,7509 га.

 

Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), землі громадської і житлової забудови:

 

 1. Харківська область, смт Золочів, вул. Перемоги, 5, земельна ділянка площею 0,200 га (біля магазину «Люкс»).
 2. 6322655100:01:008:0168 площею 0,2227 га за адресою: Харківська область, смт Золочів, вул. Коника, 6 Б.
 1. Умови відбору виконавців:

– виконавець забезпечує підготовку лотів (виготовлення землевпорядної документації та агрохімічних паспортів) до продажу права оренди на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів відповідно до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;

– під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями:

 • запропоновані вартість і термін виготовлення документації із землеустрою;
 • досвід з розроблення землевпорядної документації (технічних документацій та проектів землеустрою) за останні 24 місяці;
 • досвід з продажу лотів за останні 24 місяці;
 • наявність у складі учасника двох сертифікованих інженерів-землевпорядників (за основним місцем роботи), які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та які зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до Закону України «Про землеустрою» і мають вищу освіту та відповідні кваліфікаційні сертифікати;
 • наявність у складі учасника не менше двох ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), яких можливо буде залучити до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів. Ліцитатори повинні мати вищу освіту та відповідні кваліфікаційні свідоцтва.

 

 1. Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів

Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця робіт з підготовки лотів та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта. В конверті повинні міститися підтверджуючі документи та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. Додатково до пакету документів претендент повинен надати супровідний лист для реєстрації по вхідній кореспонденції.

Конкурсна пропозиція претендента повинна містити інформацію щодо пропонованих претендентом строків (у календарних днях) виконання робіт та їх вартості з урахуванням податку на додану вартість, а також калькуляція витрат, пов’язаних з виконанням робіт, які буде включено в запропоновану вартість робіт.           

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції  повинні бути пронумеровані та засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлення документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо. Також до документів долучається їх реєстр.

 1. Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців

На конкурс подаються:

 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із підготовки лотів та проведення земельних торгів;
 •  копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • згода на обробку персональних даних  (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • копії установчих документів претендента та виписки з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
 • копія(ї) дозвільного(их) документа(ів);
 • копії кваліфікаційних документів не менше двох ліцитаторів претендента, яких можливо буде залучити до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
 • копії кваліфікаційних документів двох сертифікованих інженерів-землевпорядників претендента, яких буде залучено до виготовлення землевпорядної документації;
 • документи про здобуття спеціалістами претендента вищої освіти;
 • документи, що підтверджують призначення (обрання) керівника претендента;
 • документи, що підтверджують працевлаштування спеціалістів претендента;
 • інформація про кількість виготовлених за останні 24 місяці проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних документацій щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, розташованих на території Харківської області;
 • інформація про продані лоти за останні 24 місяці на території Харківської області: кількість, номер лоту, стартова ціна із зазначенням загального підсумку, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною із зазначенням загального підсумку та різниця в ціні із зазначенням загального підсумку в гривнях та у відсотках.

Пропозиції на відбір виконавців подаються до 1200  год. 26.03.2021 року.

Поштова адреса, за якою подаються документи: 62203, Україна, Харківська область, смт Золочів, вул. Центральна, 13А.

Попередня дата проведення конкурсу 30.03.2021 о 1000 за адресою: 62203, Україна, Харківська область, смт Золочів, вул. Центральна, 13А, сесійна зала, 1-й поверх.

Контактні телефони: 0978486943, 0992967610 (Клименко Юлія Сергіївна, начальник юридичного відділу).

Проводиться конкурсний відбір виконавця робіт з підготовки лотів та проведення земельних торгів

 Золочівська селищна рада (Організатор земельних торгів) відповідно до статей 122, 135, 136 Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з рішенням VI сесії Золочівської селищної ради VIII скликання «Про затвердження переліку земельних ділянок, право оренди на які може бути реалізовано на земельних торгах та оголошення конкурсу з визначення виконавця робіт з підготовки лотів та проведення земельних торгів» № 363 від 23.02.2021 року проводить відбір виконавця робіт з підготовки лотів та проведення земельних торгів з реалізації права оренди наступних земельних ділянок:

Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), землі сільськогосподарського призначення:

 

 1. 6322655100:06:005:1827 площею 10,4421 га;
 2. 6322655100:06:005:1855 площею 4,7509 га.

 

Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), землі громадської і житлової забудови:

 

 1. Харківська область, смт Золочів, вул. Перемоги, 5, земельна ділянка площею 0,200 га (біля магазину «Люкс»).
 2. 6322655100:01:008:0168 площею 0,2227 га за адресою: Харківська область, смт Золочів, вул. Коника, 6 Б.
 1. Умови відбору виконавців:

– виконавець забезпечує підготовку лотів (виготовлення землевпорядної документації та агрохімічних паспортів) до продажу права оренди на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів відповідно до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;

– під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями:

 • запропоновані вартість і термін виготовлення документації із землеустрою;
 • досвід з розроблення землевпорядної документації (технічних документацій та проектів землеустрою) за останні 24 місяці;
 • досвід з продажу лотів за останні 24 місяці;
 • наявність у складі учасника двох сертифікованих інженерів-землевпорядників (за основним місцем роботи), які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та які зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до Закону України «Про землеустрою» і мають вищу освіту та відповідні кваліфікаційні сертифікати;
 • наявність у складі учасника не менше двох ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), яких можливо буде залучити до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів. Ліцитатори повинні мати вищу освіту та відповідні кваліфікаційні свідоцтва.

 

 1. Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів

Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На відбір виконавця робіт з підготовки лотів та проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта. В конверті повинні міститися підтверджуючі документи та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. Додатково до пакету документів претендент повинен надати супровідний лист для реєстрації по вхідній кореспонденції.

Конкурсна пропозиція претендента повинна містити інформацію щодо пропонованих претендентом строків (у календарних днях) виконання робіт та їх вартості з урахуванням податку на додану вартість, а також калькуляція витрат, пов’язаних з виконанням робіт, які буде включено в запропоновану вартість робіт.           

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції  повинні бути пронумеровані та засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлення документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо. Також до документів долучається їх реєстр.

 1. Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців

На конкурс подаються:

 • заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із підготовки лотів та проведення земельних торгів;
 •  копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • згода на обробку персональних даних  (для претендента - фізичної особи - підприємця);
 • копії установчих документів претендента та виписки з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);
 • копія(ї) дозвільного(их) документа(ів);
 • копії кваліфікаційних документів не менше двох ліцитаторів претендента, яких можливо буде залучити до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;
 • копії кваліфікаційних документів двох сертифікованих інженерів-землевпорядників претендента, яких буде залучено до виготовлення землевпорядної документації;
 • документи про здобуття спеціалістами претендента вищої освіти;
 • документи, що підтверджують призначення (обрання) керівника претендента;
 • документи, що підтверджують працевлаштування спеціалістів претендента;
 • інформація про кількість виготовлених за останні 24 місяці проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічних документацій щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, розташованих на території Харківської області;
 • інформація про продані лоти за останні 24 місяці на території Харківської області: кількість, номер лоту, стартова ціна із зазначенням загального підсумку, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною із зазначенням загального підсумку та різниця в ціні із зазначенням загального підсумку в гривнях та у відсотках.

Пропозиції на відбір виконавців подаються до 1200  год. 26.03.2021 року.

Поштова адреса, за якою подаються документи: 62203, Україна, Харківська область, смт Золочів, вул. Центральна, 13А.

Попередня дата проведення конкурсу 30.03.2021 о 1000 за адресою: 62203, Україна, Харківська область, смт Золочів, вул. Центральна, 13А, сесійна зала, 1-й поверх.

Контактні телефони: 0978486943, 0992967610 (Клименко Юлія Сергіївна, начальник юридичного відділу).


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних